Konstruktion

Det är på konstruktionsstadiet allting börjar. Du vet hur din detalj skall se ut, vad den har för kravspecifikation och vilka funktioner den skall fylla. Vi vet hur den bäst kan produceras. Vi vet också hur den bäst kan konstrueras för att produktionen/bearbetningen skall bli så kostnadseffektiv som möjligt. Sammanfattningsvis kan man säga att vi startar med att göra din detalj produktionsvänlig.

Genom att konstruera rätt kan vi optimera hela produktionsflödet från ritning till färdig detalj eller färdig sammansatt produkt. Det är på ritningsstadiet vi bygger bort alla onödiga moment. Våra verktygsspecialister konstruerar och tillverkar sedan verktyg av olika slag, t.ex. form-, smides-, bock- och klippverktyg.

Detaljer

Från enkla detaljer till komplicerade sammansatta produkter.

Se exempel på detaljer här.

Kontakt

Vi finns i Gnosjö. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår verksamhet.

Se kontaktpersoner här.