Produktion

I vår produktionsanläggning finns kapacitet och kunskap för tillverkning av såväl enkla som komplicerade detaljer. Vi producerar bl.a. sammansatta detaljer med flera komponenter som alla kräver olika typer av bearbetningsteknik. Utifrån detaljens funktion och kvalitetskrav hittar vi den mest optimala kombinationen av produktionstekniker. Därefter arbetas det produktionsflöde fram som ger bästa totalekonomi.

Produktionsteknikerna är många. Anläggningen är optimal för sammansatta komplicerade produkter där vi tillverkar majoriteten av alla komponenter själva samt monterar till slutprodukt. Samtidigt tillverkar vi flera enklare detaljer i stora volymer. Sammansättningen av olika produktions- samt efterbearbetningstekniker gör oss mycket konkurrenskraftiga vad gäller effektivitet och pris.

Detaljer

Från enkla detaljer till komplicerade sammansatta produkter.

Se exempel på detaljer här.

Kontakt

Vi finns i Gnosjö. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår verksamhet.

Se kontaktpersoner här.