Kvalitet och miljö

Att möta våra kunders högt ställda krav, förväntningar och behov kräver kontinuerligt arbete och utveckling av såväl processer som den senaste teknologin. Vårt kvalitetsarbete bygger på ett väl utformat kvalitetssystem och möjliggörs av våra medarbetares engagemang, professionalitet och ständig kompetensutveckling. Tack vara den senaste teknologin kan vi kvalitetssäkra våra automatiserade processer och bistå våra kunder med fullständig dokumentation.

Vi prioriterar vårt kvalitetsarbete och strävar efter en kontinuerlig utveckling och förbättring. Detta har gjort att kvalitetsarbetet är en naturlig del av det dagliga arbetet på FIG Metall.

Klicka på bilden för att se certifikat.

Klicka på bilden för att se certifikat.