Automation

Vintern 2018 startade vi ett projekt att öka vår produktions automatiseringsgrad. Men inte bara genom att investera i standardlösningar utan också genom att konstruera våra egna robotceller. Automation konstruerade och utvecklade efter våra maskiner och våra önskemål. Automation är inget nytt på FIG men sätter vi gör det på är nytt och skapar helt nya förutsättningar. Under våren 2018 stod vår fösta robotcell klar och resultatet blev så pass bra att vi redan under hösten 2018 utvecklade och byggde ytterligare två robotceller.

Varför konstruerar vi våra egna robotceller?

”Vi gör det för att vi kan” citat Daniel Hoof, VD på FIG Metall.

Fördelarna med att bygga sina egna robotceller är många. Till skillnad från att köpa standardlösningar som endast ger ökad automatiseringsgrad och fler produktionstimmar så har vår satsning gett oss kompetensutveckling och automation anpassade efter våra unika behov. Utöver detta är arbetet dessutom varit väldigt roligt och tillfredställande!
Men precis som Daniel säger så gör vi det kanske främst för att vi kan.