Invigning av ny robotcell

Nu klipper vi bandet till vår senaste automation.

För att möta kundens ökade behov så har vi investerat i en maskin samt robotcell.

Målsättningen är att kunna köra obemannat större delen av dygnet.