Ny luftrening skapar bättre arbetsmiljö

Vår satsning på en modern och attraktiv arbetsplats innebär inte bara nya maskiner och robotar.
Idag har vi installerat en ny anläggning för rening av processluften från våra bearbetningsmaskiner.

Detta resulterar inte enbart i att vi får en renare luft inne i våra lokaler.
Vi får även möjlighet att omdistribuera processvärmen som bildas av vår maskinpark för att på så sätt även skapa ett svalare inneklimat under årets varma månader.
 

Anläggningen levererades och installerades av Absolent.