Ökad trådgnistkapacitet

Trådgnistens precision och stabila process har visat sig vara ett perfekt komplement till vår övriga produktion. För att möta marknadens behov har vi investerat i vår fjärde trådgnist och känner oss med detta rustade för att ta möta befintliga och nya utmaningar.
Välkommen med dina frågor om du vill veta mer om trådgistens alla fördelar.