Tillbyggnation 2020

Vi bygger till 1300m² vilket skapar smidigare logistik, bättre flöde samt frigör mer produktionsyta.

I oktober 2019 gick startskotten och beräknad inflyttning är till semester

Följ utvecklingen här nedan. Vi uppdaterar med nya bilder efterhand.

Asfaltering

Gjutning av platta

Väggmontage

Tackläggning

Resning stålstomme

Markarbete